KAKVO STAKLO ODABRATI?

KAKVO STAKLO ODABRATI?

Protok topline kreće se uvijek u smjeru toplijeg prema hladnijem, pa tako i kroz staklo. Pri tome nas posebno pogađa pravac kojim se gubi toplina iz zagrijanih prostorija u prirodni okoliš. Pojačana toplinska zaštita postiže se primjenom izo-stakla. U našoj...

UPUTSTVO O UPORABI I ODRŽAVANJU

Uvijek pažljivo otvarajte i zatvarajte Vaše prozore. Prilikom rukovanja obratite prije svega pozornost na ispravan položaj ručke prozora: Ručka okomito prema dolje – krilo je zatvoreno Ručka vodoravno – krilo je u zaokretnom položaju Ručka okomito prema gore – krilo...

Kakvu boju odabrati – AKRILCOLOR

Prije više od 30 godina GEALAN je razvio inovativnu tehnologiju kojom je omogućeno spajanje pozitivnih svojstava dvaju materijala u jednom proizvodu. Od tada je acrylcolor prvi izbor prilikom projektiranja, planiranja i gradnje objekata sa zahtjevima za prozore i...