UPUTSTVO O UPORABI I ODRŽAVANJU

Uvijek pažljivo otvarajte i zatvarajte Vaše prozore. Prilikom rukovanja obratite prije svega pozornost na ispravan položaj ručke prozora:

  1. Ručka okomito prema dolje – krilo je zatvoreno
  2. Ručka vodoravno – krilo je u zaokretnom položaju
  3. Ručka okomito prema gore – krilo je u otklopnom položaju.

Upozorenje: Izbjegavajte međupoložaje jer oni ubrzo mogu uzrokovati pogrešno funkcioniranje

Održavnje:
Okviri Alu i Pvc stolarija ne iziskuje posebno održavanje osim redovitog čišćenja. To podrazumijeva čišćenje od prašine i vanjskih utjecaja mekom spužvom, toplom vodom i običnim sredstvom za pranje.
Okov je dobro jednom godišnje podmazati kako bi njegova funkcija bila neometena.

Siguronosne upute
Ne opterećujte krila dodatno na način da se na njih npr. naslonite ili da ih prekomjerno pritišćete na špaletu. Osigurajte otvoreni prozor od naglog silovitog zatvaranja zbog mogućnosti priklještenja dijelova tijela. Opasnost od povrede! Ne uglavljujte predmete između krila i štoka.

Uputstva o transportu
Stolarija se transportira po mogućnosti u vertikalnom položaju, tj. u položaju u kojem će se kasnije ugraditi. Prilikom pretovara treba izbjegavati naglo trzanje zbog opasnosti od lomova stakla i udarnih oštećenja.

Uputa o čuvanju proizvoda
Stolarija se skladišti u suhim prostorijama. Preporuča se zaštititi stolariju od prašine folijom. Mjesto skladištenja treba osigurati od mogućih naknadnih oštećenja.

Rok ugradnje – nije ograničen.
Rok trajanja – proizvod nema ograničen rok trajanja.