Aluminijske grilje

Aluminijske grilje

alu stolarija okno

ALU grilje za zaštitu prozora

ALU grilje su praktičan, ukrasan element koji zadovoljava tradiciju, a proizvode se iz PVC-a ili aluminija. Postoji veliki izbor različitih oblika i izvedbi, a dvije glavne kategorije su grilje sa fiksnim i grilje sa pomičnim lamelama.

ALU grilje sa fiksnim lamelama, imaju lamele postavljene tako da omogućuju lagano stalno strujanje zraka kroz njih, no nemaju mogućnost potpunog zamračenja prostorije.

Grilje sa pomičnim lamelama se mogu zakretati ručno. Mogu se montirati direktno na prozor, na svoj štok (okvir), koji može biti postavljen potpuno do okvira prozora ili ravno sa vanjskim rubom fasade.

alu stolarija okno
Postoji i “Z” izvedba okvira grilje koja naliježe sa vanjske strane otvora na fasadu, najčešća izvedba na moru. Također mogu biti i klizne grilje sa vanjske strane fasade ili preklopne (harmo) grilje, sa preklopom na fasadu ili unutar otvora (špalete) prozora.

S obzirom na izvedbu grilje mogu biti:

  • Preklopne grilje
  • Harmo grilje
  • Klizne grilje
Profili za ALU grilje
Galerija