Kontakt

SLUŽBENI PODACI:

Okno d.o.o. za trgovinu i usluge

Skraćeni naziv: Okno d.o.o.

Sjedište: Čakovečka 107a, Pušćine, 40305 Nedelišće

OIB: 88463200709

Matični broj: 1494473

Tvrtka upisana u trgovačkom sudu u Varaždinu pod brojem: Tt-00/276-2 i Tt-06/806-2

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Članovi uprave: Darko Pavlic, Kristijana Pavlic

Poslovni račun: HR6523400091116009279 (PBZ)

Telefoni: 040 821 666, 040 823 004

Fax: 040 823 003

Darko Pavlic: 098 24 26 29

Kristijana Pavlic: 099 42 42 642

E-mail: [email protected]

KONTAKTIRAJTE NAS:

 

Ime i prezime:

Ime poduzeća:

Mjesto:

Županija:

Država:

Broj telefona:

Email:

Poruka: