Zamjena piramidalne kupole bazena – Gradski bazeni Marija Ružić u Čakovcu

Investitor: GP EKOM d.o.o.

U tijeku su radovi na zamjeni piramidalne kupole svjetlarnika na gradskim bazenima Marija Ružić u Čakovcu.

Tvrtka OKNO d.o.o. je preuzela radove skidanja stare, dotrajale kupole, te izradu i ugradnju nove kupole.

Status: završeno