Crkva sv. Ane u Rijeci

15.05.2015. godine započela je gradnja crkve sv. Ane u Rijeci na Gornjoj Vežici. Investitor je Riječka nadbiskupija, a projektant Urbis d.o.o., dok je glavni izvođač radova Novotehna d.d., Rijeka.

Firma Okno d.o.o., preuzela je dio radova koji se odnosi na aluminijsku bravariju.

Status: završeno