KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINE

Europska norma EN 10077-2 propisuje kako se računaju termodinamičke osobine prozora, bez obzira o kakvom se prozoru radi – pvc, alu ili drvenom.
Sam izračun ovisi o mnogo faktora, te ga je najbolje prepustiti stručnjaku. Dobro je znati neke osnovne pojmove za lakše razumijevanje samog načina izračuna, a uvijek se koriste:

Uf-faktor prolaza topline (w/m2K)
g -sunčani dobitak
Uf -faktor prolaza kroz okvir
Ug -faktor prolaza kroz staklo
Uw -faktor prolaza cijelog prozora
Aw –površina prozora