ALU SISTEM CRYSTAL

ALU SISTEM CRYSTAL

alu stolarija okno

Minimalistički sustav ograda koji kombinira moderno  sa najvišim sigurnosnim zahtjevima.

Tehnički podaci:

  • Mogućnost montaže u deku, montaža u ravnini sa rubom ili bočna montaža
  • Maksimalna visina 1.100mm
  • Rezultati testiranja: testirano prema normativima UNE 85237:1991, UNE 85.238:1991 i UNE 85240:1990, i zahtjevi Eurocódigo 1 prema EN 1991-1-1:2003 /AC:2010

1 – Horizontalno statično ispitivanje prema van. 2 – Horizontalno statično ispitivanje prema unutra. 3 – Dinamičko ispitivanje s mekim tijelom. 4 – Dinamičko ispitivanje s tvrdim tijelom. 5 – Ovjera specificirana od Eurocódigo 1 prema 6.12 za kategoriju od 3kN/m. KLASIFIKACIJA PREMA UNE 85240:1990: Klasa A-IZVRSNA

alu stolarija okno
Referentni test ograde od ekstrudiranog aluminija i bočno montiranog stakla  ukupnih dimenzija iznad tla 1100mm (H) x 1500mm (L).
Referentni test ograde od ekstrudiranog aluminija i stakla, montiranog na deku ukupnih dimenzija iznad tla 1100mm (H) x 1500mm (L).

  • Mogućnost ostakljenja: sustav ima više mogućnosti ostakljenja do 20mm, koristi se lamilirano staklo sa folijom ili kaljeno staklo.